Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 1-12-2021

Het is flink onstuimig in het Waddengebied. Tussen 11 en 12 uur vanmiddag werd door een windpaal van het KNMI op Vlieland een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten en daarmee is de eerste winterstorm van dit jaar een feit. De zwaarste windstoot was 96 km/u. Dit jaar telt pas 4 stormen en de laatste dateert van 21 oktober. Normaal telt een jaar 7 stormen in ons land.

Een actief lagedrukgebied trekt momenteel over de Noordzee van west naar oost rakelings langs de Waddeneilanden. Het windveld trekt over de westkust en vooral over het Waddengebied. De wind is stormachtig en in het Waddengebied stormt het enige tijd. Daarbij kunnen windstoten voorkomen tot 100 km/u. Het lagedrukgebied trekt vanavond richting Denemarken weg. Vanaf de namiddag neemt de wind in kracht af.

Vierde storm in uitzonderlijk rustig jaar

Pas 3 keer eerder is het dit jaar tot een storm gekomen op één van de officiële meetpunten van het KNMI. De eerste storm vond plaats op 11 maart in de westelijke kustprovincies en boven het IJsselmeer. Verder hadden we op 21 mei een bijzondere meistorm met op weerstation IJmuiden een uurvak windkracht 9. Dit was pas de 12e meistorm sinds het begin van de metingen. Op 21 oktober was sprake van de enige herfststorm in ons land, met in Zeeland nipt een windkracht 9. Een gemiddeld jaar noteert in het huidige klimaat 7 officiële stormen. Het aantal zou dit jaar nog wat verder kunnen oplopen in de komende weken.

Het is opvallend dat het zo rustig is dit jaar. Het aantal stormen was in 2018 voor het laatst lager met 3, maar de gemiddelde windsnelheid was zelden zo laag in ons land. Zo waaide het dit jaar tot nu toe gemiddeld over het land met 15,5 km/u. Normaal is dit 16,9 km/u. Alleen in 1921 en 2003 was de landelijk gemiddelde windsnelheid nog een fractie lager.

Meteorologische winter telt gemiddeld 4 stormen

Veel mensen denken dat het in de herfst het vaakst stormt, maar dat is niet waar. De maanden november, december, januari en februari tellen de meeste stormen, waarvan januari de topper is. De meteorologische winter, die van december tot en met februari loopt, telt gemiddeld 4 stormen in ons land.

Afgelopen winter kwam het slechts tot één winterstorm op 27 december, deze kreeg de naam Bella. Een keer in de 7 à 8 winters blijft een winterstorm uit, voor het laatst in 2013. De winter van 1944 telde 11 stormen in ons land, de winter van 1990 telde er 12 en in 1983 waren er maar liefst 13 dagen met storm in de winter, een record. Deze eeuw was het onstuimig in 2002 (9 keer storm) en in 2020 (8 keer).

Bron: weer.nl