Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Schaal van Beaufort ontworpen door de Engelse admiraal Sir Francis Beaufort (1774-1857), in 1805 ontwikkelde hij een methode om aan de hand van gedragingen van met zeilen getuigde schepen de wind snelheid te schatten.Deze schaal werd in 1874 internationaal aanvaard in de meteorologie. Later werd aan de windkrachten de bijbehorende snelheidswaarden toegekend.

De gemiddelde windsnelheid is een tienminutengemiddelde, gemeten op een hoogte van tien meter boven maaiveld boven open terrein. Windstoten en vlagen worden niet meegerekend, en worden eventueel altijd in meters per seconde vermeld.

Beaufort

Meters
per sec.

Kilometers
per uur

Knots
per uur

Stuwdruk
in kg/m2

Aanduiding

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,0 - 0,2

0,3 - 1,5

1,6 - 3,3

3,4 - 5,4

5,5 - 7,9

8,0 - 10,7

10,8 - 13,8

13,9 - 17,1

17,2 - 20,7

20,8 - 24,4

24,5 - 28,4

28,5 - 32,6

32,7 >

0 - 0,7

1,1 - 5,7

5,8 - 12,2

12,2 - 19,7

19,8 - 28,7

28,8 - 38,8

38,9 - 49,9

50,0 - 61,8

61,9 - 74,8

74,9 - 88,1

88,2 - 102,5

102,6 - 117,3

117,4 >

0 - 0,4

0,5 - 3,0

3,1 - 6,5

6,6 - 10.6

10,7 - 15,5

15,6 - 20,9

21,0 - 26,9

27,0 - 33,3

33,4 - 40,3

40,4 - 47,5

47,6 - 55,3

55,4 - 63,3

63,4 >

0

0 - 0,1

0,2 - 0,6

0,7 - 1,8

1,9 - 3,9

4,0 - 7,2

7,3 - 11,9

12,0 - 18,3

18,4 - 26,8

26,9 - 37,3

37,4 - 50,5

50,6 - 66,5

66,6 >

stil

zwakke wind

zwakke wind

matige wind

matige wind

vrij krachtige wind

krachtige wind

harde wind

stormachtig

storm

zware storm

zeer zware storm

orkaan

Afstanden zijn afgerond.
Knot = zeemijl is 1852 meter.
Stuwdruk = de druk van de wind in kg per vierkante meter op een vlak dat loodrecht op de windrichting staat.