Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 4-6-2021

Op 4 juni 2019 trokken felle onweersbuien over ons land en regionaal ontstond flink wat stormschade. Weer.nl deed een oproep aan iedereen in Nederland die ‘verdachte’ schade had. Daar werd goed gehoor aan gegeven, in de weken die volgden hebben we meer dan 300 meldingen ontvangen van stormschade, voornamelijk uit Oost-Nederland. Ook in de media was veel te vinden over het noodweer. Er was deze avond sprake van een bijzondere tornado-uitbraak waarbij tenminste acht tornado’s zijn ontstaan! We gaan even terug naar deze bijzondere dag.

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Sinds 3 april 2020 meet Meteo Delfzijl ook de fijnstofgehalte per m3.

Hieronder vindt u de diverse grafieken. Deze zullen in de loop van de tijd verder worden uitgebreid.

Alle tijden zijn in UTC (GMT). Voor Nederland moet 1 uur bij de wintertijd optellen en 2 uur bij de zomertijd.

PM10 en PM2,5 betekent Particulate Matter, de grootte van de deeltjes (partikels) in µm
PM10 = 10 µm
PM2,5 = 2,5 µm
Hoe kleiner het fijnstof deeltje is, des te gevaarlijker het voor de gezondheid van de mensen is.

PM10

 

PM2.5

 

Normen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat blootstelling aan PM2,5 schadelijker is dan blootstelling aan PM10. De kleinere deeltjes van PM2,5 dringen dieper in de longen door (WHO, 2006; Brunekreef en Forsberg, 2005). In de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zijn daarom sinds 2008 grens- en richtwaarden voor PM2,5 opgenomen.

Voor PM2,5 geldt een Europese grenswaarde van 25 µg/m3 voor het jaargemiddelde. De WHO beschouwt deze grenswaarde als interimdoelstelling op weg naar een advieswaarde van 10 µg/m³ (WHO, 2006).

Naast grenswaarden voor jaargemiddelde concentraties bevat de EU richtlijn ook een aanpak om de blootstelling van bevolking aan fijn stof generiek terug te dringen. Om dit te bereiken heeft de EU voor PM2,5 een grenswaarde voor de gemiddelde stadsachtergrondconcentratie (blootstellingsverplichting; 20 µg/m3) vastgesteld en een verminderingsdoelstelling voor de gemiddelde-blootstellingsindex (GBI, Eng.: AEI).
Deze index is het gemiddelde over drie jaar van de gemeten concentraties op stedelijke achtergrondlocaties in Nederland. Voor 2010 en 2020 zijn de GBI's gedefinieerd als het gemiddelde over 2009-2011 respectievelijk 2018-2020.
De GBI voor 2011 is voor Nederland vastgesteld op 17,0 µg/m3. Hieraan is voor 2020, als richtwaarde een reductiedoelstelling gekoppeld van 15% (2,6 µg/m3). Volgens modelberekeningen op basis van verschillende economische groeiscenario's zou Nederland hieraan in 2020 voldoen (Mooibroek et al., 2013b). Ten opzichte van de periode 2009-2011 liet de periode 2013-2015 al een GBI daling zien van 4 µg/m3.

Tabel 1. Glijdend driejaarsgemiddelde voor PM2,5-concentratie op stedelijke achtergrondlocaties.

Periode GB
  µg/m3
   
2009-2011 17,0
2010-2012 15,7
2011-2013 14,6
2012-2014 * 13,5
2013-2015 * 13,0
   
2018-2020 14,4
   

* tijdens deze zomerperiodes onderschatten BAM metingen PM2,5 concentraties.

Bron: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0532-fijnere-fractie-van-fijn-stof-pm-25

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Delfzijl, 15-06-2017

In grote delen van Spanje en Portugal is het erg heet en het wordt er zelfs nog wat warmer.

De temperaturen gaan vanaf komende zaterdag in ons land behoorlijk in de lift. Zondag en maandag komt het op enkele plekken wellicht tot tropische waarden van dertig graden of meer. Vergeleken met delen van Spanje en Portugal is dat echter nog “koel” te noemen. Daar stijgt het kwik her en der zelfs tot ruim boven de veertig graden….

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Grafieken Juni 2018 Meteo Delfzijl.

De overige data is te vinden via de volgende link: http://www.meteodelfzijl.nl/jm3/index.php/archief/jaar-seizoens-en-maandoverzichten/category/2-maand-seizoen-en-jaaroverzichten

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 05-03-2017

Na langdurige en nauwkeurige controle van de meteorologische data blijkt dat het vasteland van Antarctica een nieuw warmterecord heeft bereikt.

In februari kwam Antarctica al in het nieuws doordat een enorm deel van het ijsplateau Larsen C op het punt van afbreken stond. Sinds december groeit de scheur in het ijs zeer snel, en wel met de lengte van zo’n 5 voetbalvelden per dag. Onderzoekers verwachten dat het ijsplateau ergens in de komende maanden af zal breken en dat heeft onvermijdelijk te maken met de hoge temperaturen die er de laatste jaren op Antarctica worden gemeten. Deze week werd bekend gemaakt dat er sprake is van een nieuw warmterecord op het normaal ijskoude continent.

Opvallend is dat het record al zo’n 2 jaar geleden werd gemeten. Op 24 maart 2015 kwam het op het Argentijnse onderzoekstation Esperanza, nabij het noordelijke punt van het Antarctische schiereiland Larsen C, tot 17,5 graden! Het vorige warmterecord stond op 15 januari 1974. Op weerstation Vanda werd toen 15 graden gemeten. Dit zijn echter niet de records voor het gehele zuidpoolgebied, want op het kleine eilandje Signy, behorend tot de Zuidelijke Orkney eilanden, werd het in januari 1982 zelfs bijna 20 graden. De thermometer liet toen 19,8 graden zien!