Meteo Delfzijl

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Op deze pagina is de actuele luchtvervuiling te zien. De gegevens zijn afkomstig van het RIVM en worden regelmatig ge-update. Bij hoge vervuilingswaarden hoeft u natuurlijk niet binnen te blijven maar het is wel verstandig om zware inspanning in de buitenlucht tot een minimum te beperken. Keer regelmatig terug naar deze pagina als u veel in de buitenlucht werkzaamheden uitvoert.

  Ozon Fijn stof
  Ozon Fijn stof
     
  Zwaveldioxide Stikstofdioxide
  Zwaveldioxide Stikstofdioxide

 

Normen
In de 'Smogregeling 2001', gebaseerd op Europese richtlijnen, worden smogsituaties als volgt gekarakteriseerd.

    Geen of Matige Ernstige
    geringe smog smog
Ozon (uurgemiddelde) < 180 180 - 240 > 240
Zwaveldioxide (uurgemiddelde) < 350 350 - 500 > 500
Stikstofdioxide (uurgemiddelde) < 200 200 - 400 > 400
Fijnstof (PM10) (daggemiddelde) < 50 50 - 200 > 200

Concentraties in microgram per kubieke meter

De kleurstelling in kaarten en grafieken op de websites van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit is gebaseerd op deze normen. De blauwe kleuren geven situaties met geen of geringe smog aan, de kleuren zachtgeel t/m oranje situaties met matige smog, en de donkerrode kleur geeft een situatie met ernstige smog aan.


Meer informatie over de Europese en Nederlandse wetten en regels ten aanzien van luchtkwaliteit is te vinden op de website van het ministerie van VROM: Wetten en regels.

 

Troposferische NO2 (luchtverontreiniging) boven Nederland en West Europa (laatste 24 uur). Bron KNMI