Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 21-7-2021

Nieuwe onweersbuien doemen op in de loop van het komende weekend op. Een bel met relatief koude lucht, die hogerop in de atmosfeer in de buurt van Nederland wordt afgesnoerd, is er verantwoordelijk voor. Wordt het nog een keer zo erg als vorige week?

Nee, daar lijkt het vooralsnog niet op. Belangrijkste reden hiervoor is dat het lagedrukgebied waarmee we te maken krijgen een iets westelijkere koers volgt dan zijn voorganger. De buiengebieden er omheen, die ook boven Nederland en de overstromingsgebied van vorige week terechtkomen, blijven hierdoor in beweging en liggen niet lange tijd stil. Dit keer krijgen het zuiden en midden van Engeland mogelijk wel met een flinke hoeveelheid regen te maken.

Vorige week lag de storing boven Noordoost-Frankrijk

De spil van het noodweer van vorige week was een bel met relatief koude lucht in de hogere delen van de atmosfeer, die langere tijd boven het noordoosten van Frankrijk en het westen van Duitsland stillag. Het systeem was met erg vochtige lucht gevuld en daarin ontstonden buiengebieden die rondom de kern draaiden en lange tijd boven de Eifel, het zuiden van Nederlands Limburg en boven de Ardennen stil hingen. In die gebieden viel binnen 2 dagen tijd soms meer dan 250 millimeter regen op een verzadigde bodem. De gevolgen hiervan zijn inmiddels wijd en zijd bekend.

Het nieuwe systeem trekt zaterdag van het de noordwestpunt van Frankrijk naar het zuidoosten van Engeland en van daar op zondag verder via het oosten van Engeland naar de Noordzee. Het volgt daarmee een beduidend andere route dan zijn voorganger. Het grote voordeel hiervan is dat de regen- en de onweersbuien, die in de loop van zaterdagavond en in de nacht naar zondag over onze omgeving en ook de overstromingsgebieden in Duitsland en in België trekken, veel sneller bewegen dan de buien die vorige week in die gebieden zoveel regen en chaos hebben gebracht. Ze hangen dus minder lang boven dezelfde plaats en brengen hierdoor ook minder regen.

Zaterdag wel warme lucht

Omdat er, voorafgaande aan de buien, in de loop van zaterdag met een naar oost tot zuidoost draaiende wind nog wel warme lucht wordt aangevoerd, is er redelijk wat brandstof voor de buien. Het lijkt erop dat vooral in België ín de loop van zaterdag een paar forse regen- en onweersbuien kunnen ontstaan die in de avond en nacht naar zondag over Nederland naar het noorden trekken. Het gebied in Duitsland, waar de afgelopen tijd zoveel regen is gevallen, wordt in de meeste modelberekeningen relatief gespaard, omdat het in de ‘regenschaduw’ van de Ardennen lijkt terecht te komen. Kleine verschillen kunnen die uitkomst echter ook hier nog beïnvloeden.

Het Europese model komt in zijn laatste berekening vooral over de westelijke helft van België en het grootste deel van Nederland met flinke buien die potentieel tussen 15 en 30 millimeter aan regen kunnen achterlaten. In de overstromingsgebieden wordt rond 15 millimeter ingetekend. Let hierbij wel op dat het om gebiedsgemiddelden gaat. In situaties met buien zijn er veel plaatsen die minder krijgen, maar ook gebieden waar juist veel meer valt. Het Duitse model is nu het enige dat de nadruk van de buien wel op de gebieden van vorige week legt, met dan 30 millimeter als hoogste waarde voor het gebiedsgemiddelde. We blijven het goed in de gaten houden.

Buien toch een soort vuurproef

Al met al zitten nieuwe buien dus in het vat, al lijkt het er dit keer gelukkig nog steeds niet op dat we voor een herhaling van vorige week hoeven te vrezen. De gebeurtenissen van de laatste tijd hebben er wel voor gezorgd dat de angst er bij veel mensen behoorlijk in zit. Er zal een nieuw vertrouwen moeten ontstaan dat het bij volgende buien niet zomaar opnieuw fout gaat. Wat dat betreft, zijn de regen- en onweersbuien van het komende weekend in de gebieden waar het zo uit de hand is gelopen natuurlijk toch wel heel spannend en feitelijk een soort van eerste vuurproef. Vooral ook omdat nog lang niet alle schade is opgeruimd, huizen zijn verzwakt en rivieren op sommige plaatsen een totaal andere bedding hebben aangenomen. Ook zijn er veel nieuwe stroomgeulen ontstaan.

Ook na het weekend geregeld buien

Ook al trekken de buien in het komende weekend weer snel weg, in de dagen erna blijft de buienkans bestaan. En omdat de temperaturen ook in de nieuwe week dagelijks gemakkelijk op waarden tussen 20 en 25 graden uitkomen, kunnen dat nog steeds regen- én onweersbuien zijn. Het licht wisselvallige weer houdt zo aan en voor stabiel weer moeten we het toch echt van de eerstkomende dagen hebben. Die verlopen namelijk droog en met ook behoorlijk wat zonneschijn.

Bron: weer.nl