Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 13-05-2022

Niet alleen Nederland, maar grote delen van Europa hebben op dit moment met een grote droogte te maken. Vooral de stroomgebieden van de Donau in het midden en zuidoosten van Europa en de Po in Noord-Italië krijgen het steeds zwaarder te verduren.

De problemen in het Po-gebied zijn terug te voeren op het gebrek aan neerslag in de zuidelijke Alpen, eigenlijk al sinds december 2021. De lage waterstanden in het stroomgebied van de Donau hebben te maken met het gebrek aan regen in het oosten van Europa in de eerste drie maanden van dit jaar.

Veel minder sneeuw

Om een idee te geven; de hoeveelheid sneeuw in de Zuid-Alpen lag op 4 april 61 procent lager dan normaal in deze periode van het jaar. Eerder dit voorjaar al stond de Po als gevolg van de droogte record-laag en op nog geen 40 procent van zijn gebruikelijke niveau. Nu de hete en in het zuidoosten van Europa naar verwachting ook droge zomer eraan zit te komen, wordt een verdere toename van de problemen verwacht.

Foto gemaakt door Copernicus
De droogte in Europa.

Kleinere oogsten

Niet alleen de watervoorziening kan in het gedrang komen, ook worden irrigatieproblemen voor de landbouw en daardoor lagere oogsten verwacht. Verder kan door middel van waterkracht minder energie worden opgewekt. Veel mogelijke gedupeerden hebben bij de Italiaanse overheid al de noodklok geluid en om een permanent overlegorgaan gevraagd, waarbinnen alle belangen, die bij een beperkte watervoorziening op het spel staan, op een zo goed mogelijke manier tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

Foto gemaakt door Copernicus
De kaart met daarop de verwachting voor het gevaar op natuurbranden dit weekend.

Natuurbranden

Ook verder noordwaarts in Europa dreigt droogte. Vrijwel het gehele gebied van Nederland via Duitsland en Polen naar Belarus, de Baltische staten en de zuidelijke helft van Scandinavië heeft met de gevolgen van gebrek aan neerslag te kampen. De kansen op natuurbranden in deze vaak bosrijke regio’s zijn de laatste tijd behoorlijk gestegen.

Komende tijd nauwelijks verbetering

Op de verwachtingskaart voor natuurbrandgevaar kleuren West- en Centraal-Europa dit weekend dan ook rood. In het zuidoosten van Duitsland en in Tsjechië komen zelfs gebieden voor waar van een extreem gevaar op natuurbranden wordt gesproken. Met in het weer ook de komende tijd nog steeds hogedrukgebieden aan het roer, lijkt op de korte termijn weinig verbetering in zicht voor de door droogte getroffen gebieden in Europa.

Bron: weer.nl