Meteo Delfzijl

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Handleiding installatie internetverbinding Weatherlink Vantage Pro.

Inleiding.

Regelmatig word ik benaderd door aanstormende weeramateurs die problemen hebben met installeren van de internetverbinding voor Vantage Pro. En dat is soms stevig balen. Mij heeft ook bijna 2 dagen gekost om het geheel online te krijgen. Hoe verder? Welnu, hieronder de handleiding in het Nederlands.

Internet Connection Settings.

Dit is een belangrijk onderdeel: de verbinding met het internet.

Ga in het menu naar Setup > Internet Settings > knop Internet Connection Settings.

 

 Het bovenstaande scherm verschijnt.

Internet Connection.

Ik ga er van uit dat met via een locale server werkt, een LAN-verbinding dus zoals ASDL of kabel. Het contact kan ook via een telefoonlijn, maar dit lijkt mij kostbaar. Dus klik je “Connect through a local server” aan.

FTP.

Veldnaam

Uitleg

Host:

Vul hier de site in waarnaar u uw gegevens naar wilt uploaden. Bijvoorbeeld mijn domeinnaam: www.meteodelfzijl.nl of een IP nummer: bijvoorbeeld 207.226.250.66

Port:

De poortnummer van uw website die door uw webhost wordt gebruikt. Standaard is dit 21. Weet u dit niet gebruik dan eerst deze standaard.

Use Passive Mode

Passive mode is een veiligheidsmaatgregel die nodig is als u door een firewall moet. Deze alleen aanvinken als deze benodigd is. Vooralsnog niet aanvinken.

User Name:

Als uw webhost een gebruikersnaam vraag, vul dan deze hier in. Dit is dezelfde naam die uook gebruikt als via een FTP-programma aanlogt bij uw webhost.

Password:

Ook invullen als uw webhost deze vraagt.

Remote Path:

Dit is een optie. Als u vanuit uw standaard-directory de gegevens opvraagt, de directory waarin ook bijvoorbeeld het bestand index.html staat, dan hoeft u hier niets in te vullen. Als u de data in een aparte map wilt hebben dan kunt u hier bijvoorbeeld “updates\” invullen. Het is wel verstandig om een dergelijke directory aan te maken. Zo behoudt u namelijk het overzicht. Verder hoeft u niets in te vullen. Dus geen www.meteodelfzijl.nl of i.d. ervoor. Als u ervoor kiest om deze leeg te laat zal WeatherLink hierin een back slash “\” plaatsen.

 

Internet Transfer Enabled

Hier geeft u dat u uw gegevens naar het internet wilt verzenden. Dit hokje moet, als u wilt upoaden, aangevinkt staan.

Local Transfer Enabled

Hierin geeft u aan dat u de data op een lokale diskdrive wilt hebben. Dit is niet noodzakelijk. Er zijn echter toepassingen die wel het wegschrijven naar een lokale diskdrive vereisen. Bijvoorbeeld het programma Instantmailer van Meteo Delfzijl.

Path

Hier geeft u directory op uw lokale diskdrive aan waar u uw de data wilt hebben. Dit kan ook via de “browsen”-knop.

Wilt u de gegevens bewaren dan dient u op de “OK”-knop te klikken. De gegevens worden dan bewaard.

Internet Settings.

Ga in het menu naar Setup > Internet Settings.

 

Standaard staan de knoppen achter Internet Transfer Enabled en Local Transfer Enabled op “Off”. Als u alles in Weatherlink heeft geconfigureerd dan moeten deze knoppen op “On” staan. Uiteraard als u van beide mogelijkheden gebruik maakt. Dan pas gaat Weaterlink de data uploaden naar uw domein of webhost.

De knoppen “Configure”.

Een apart hoofdstuk van Weatherlink. Hier bepaald u onder andere welke gegevens u upload naar uw website, webhost of Weather Underground Report etcetera.

 

 

Veldnaam

Uitleg

Upload every

Hier geeft u de interval aan waarmee u de data wilt uploaden naar het internet. Dit kan bijvoorbeeld 5 of 10 minuten zijn. Maar het kan ook in uren. Hiervoor is een pulldown menu beschikbaar.

Starting at

Dit is de tijd dat uploaden begint. Vooral bij de eerste keer uploaden is het handig om de tijd minimaal één minuut na de tijd van dat moment in te stellen. Het uploaden begint dan één minuut na het activeren van de “OK” –knop. Als de gegevens op een bepaald tijdstip wilt uploaden dan moet WeatherLink wel draaien op de pc.

Download Weather Station First

Als deze optie aanvinkt gaat WeatherLink wordt de meest recente weerdate van het weerstation gedownload alvorens dit wordt uploaded naar het internet.

Template Files to Upload en Select Template Files.

Zie hieronder.

Report Files to Upload en Select Report Files

Zie hieronder.

Current Data Images to Upload en Select Images

Zie hieronder.

Historical Data Images to Upload en Select Images

Zie hieronder.

 

Template Files to Upload.

 

 

In het veld Template Files to Update every ……….

Hier geeft u aan welke templates u wilt uploaden naar het internet. WeaterLink heeft een aantal voorbeeldtemplates gemaakt die u kunt gebruiken. Deze staan in de directory Sample Templates van uw WeatherLink directory. In vrijwel alle gevallen eindigen de templates met de extensie “htx”. Klik op de knop “Add” om deze toe te voegen aan het profiel. De knoppen “Remove” en “Remove All” spreken voor zich.

Bij het veld “Select an optional sub-directory to upload these files to:” kunt u een sub-directory, een FTP remote Pad of een locale directory opgeven. Dit is uiteraard niet verplicht. WeatherLink maakt automatisch een direcory aan als deze niet bestaat.

In het veld “Extension of Converted “htx” Template Files” geeft u aan in welke extensie de “htx”-file moet worden omgezet. Dit een “htm” of “html”-bestand zijn.

 

Hierna dient u dit alles te activeren middels de “OK”-knop.

 

Report Files to Upload.

 

 

Hiermee kunt u data, rapporten en dergelijke uploaden beschikbaar stellen op het internet . In mijn geval stel ik de gegevens beschikbaar aan Weather Underground Report. Indien u dit wilt doen moet WeatherLink eerst configureren. U dient dan een id en een password via Weather Underground aan te vragen. Hierop ga ik niet verder in. Ik verwijs hiervoor naar de Help-file van WeatherLink in het Engels.

 

Current Data Images to Upload en de knop “Select Images”.

In dit venster kunt u aangeven welke gegevens in “gif”-vorm u wilt uploaden. Uiteraard moeten deze gegevens dan wel in de door u gekozen template voorkomen. Alleen de opties die aangevinkt zijn, worden ge-uploaded. De hierboven aangevinkte opties zijn de actuele weerdata in de vorm van plaatjes en staan onder andere in de template met de naam “Current Vantage Pro.htx”. Uiteraard dient u dit alles weer te bevestigen met de “OK”-knop. Met de overige opties zoals “Show Hi/Low Values”, “Use Websafe Colors” etcetera kunt weer een persoonlijke tintje aan uw site geven. Een kwestie van experimenteren.


Historical Data Images to Upload en de knop “Select Images”.

In dit venster kunt u aangeven welke historische gegevens in “gif”-vorm u wilt uploaden. Uiteraard moeten deze gegevens dan ook weer in de door u gekozen template voorkomen. Alleen de opties die aangevinkt zijn, worden ge-uploaded. De hierboven aangevinkte opties zijn de historische weerdata in de vorm van plaatjes en staan onder andere in de template met de naam “History Vantage Pro.htx”. Uiteraard dient u dit alles weer te bevestigen met de “OK”-knop. Met de overige opties zoals “Show Hi/Low Values”, “Plot All Lines in Black” kunt weer een persoonlijke tintje aan uw site geven. Een kwestie van experimenteren. Door de pulldown-menu “Create using a Plot Span of “xx” Days, kunt u aangeven tot hoever de historische weerdata moet worden weergegeven in de plaatjes.

Tenslotte:

Als u alle handelingen hebt verricht dan moet het zo zijn dat de gegevens door WeatherLink worden ge-uploaded naar de door u gekozen locatie. De uitdaging is om een eigen template te maken. Het is erg arbeidintensief en kost wel enkele vrije uren. Maar het resultaat is er dan ook naar. Voor de zekerheid heb ik alles codes hieronder opgenomen voor het geval u toch wilt gaan bouwen. Ikzelf heb hiervoor Microsoft Frontpage en Dreamweaver gebruikt. Uiteraard kunnen er fouten in deze beschrijving staan. Ik heb het verzoek om mij hierop niet aan te spreken. Hiervoor neem ik geen verantwoordelijkheid en voel ik mij niet aansprakelijk. Uiteraard wil ik wel graag de eventuele fouten of onvolkomenheden in de beschrijving van uw zijde vernemen.

Rest mij een ieder veel plezier met de Vantage Pro.

Meteo Delfzijl.


List of filenames for current image GIF files.

The Wind Speed, 10 Minute Average Wind Speed, and Wind Direction images are 192 x 192 pixels. All other current images are 128 x 220 pixels.

 

Weather ParameterName of Current Image File

Inside TempInsideTemp.gif

Outside TempOutsideTemp.gif

Inside Heat IndexInsideHeatIndex.gif

Heat IndexHeatIndex.gif

Inside HumidityInsideHumidity.gif

Outside HumidityOutsideHumidity.gif

Inside Dew PointInsideDewPoint.gif

Dew PointDewPoint.gif

BarometerBarometer.gif

Wind SpeedWindSpeed.gif

10 Minute Average Wind Speed10MinAvgWindSpeed.gif

Wind DirectionWindDirection.gif

Wind ChillWindChill.gif

Daily RainRain.gif

Rain StormRainStorm.gif

Monthly RainMonthlyRain.gif

Yearly RainYearlyRain.gif

Rain RateRainRate.gif

Daily EtET.gif

Monthly ETMonthlyET.gif

Yearly ETYearlyET.gif

Solar RadiationSolarRad.gif

UVUV.gif

EMCEMC.gif

Air DensityAirDensity.gif

Temp Hum Wind IndexTHW.gif

Leaf Wetness 2LeafWetness2.gif

Leaf Temp 2 LeafTemp2.gif

Humidity 3Humidity3.gif

Temperature 2Temperature2.gif

Temperature 3Temperature3.gif

Temperature 4Temperature4.gif

Soil Moisture 2SoilMoist2.gif

Soil Moisture 3SoilMoist3.gif

Soil Moisture 4SoilMoist4.gif

Soil Temperature 2SoilTemp2.gif

Soil Temperature 3SoilTemp3.gif

Soil Temperature 4SoilTemp4.gif

 

 

List of filenames for historical graph GIF files.

The historical data images are 320 x 200 pixels.

 

Weather ParameterName of History Image File

Inside Temp InsideTempHistory.gif

Outside Temp OutsideTempHistory.gif

Inside Heat Index InsideHeatIndexHistory.gif

Heat Index HeatIndexHistory.gif

Inside Humidity InsideHumidityHistory.gif

Outside Humidity OutsideHumidityHistory.gif

Inside Dew Point InsideDewPointHistory.gif

Dew Point DewPointHistory.gif

Wind Speed WindSpeedHistory.gif

Hi Wind Speed HiWindSpeedHistory.gif

Wind Direction WindDirectionHistory.gif

Wind Chill WindChillHistory.gif

Rain RainHistory.gif

Barometer BarometerHistory.gif

Temperature 3Temperature3History.gif

Temperature 4Temperature4History.gif

Humidity 3Humidity3History.gif

Leaf Wetness 2LeafWet2History.gif

Leaf Temperature 2LeafTemp2History.gif

EMCEMCHistory.gif

Air DensityAirDensityHistory.gif

Soil Moisture 2SoilMoist2History.gif

Soil Moisture 3SoilMoist3History.gif

Soil Moisture 4SoilMoist4History.gif

Soil Temperature 2SoilTemp2History.gif

Soil Temperature 3SoilTemp3History.gif

Soil Temperature 4SoilTemp4History.gif

Heating Degree DaysHeatDegDaysHistory.gif

Cooling Degree DaysCoolDegDaysHistory.gif

Wind RunWindRunHistory.gif

Temp Hum Wind IndexTHWHistory.gif

High Wind DirectionHighWindDirHistory.gif

High Solar RadiationHighSolarRadHistory.gif

High UVHighUVHistory.gif

Solar EnergySolarEnergyHistory.gif

UV DoseUVDoseHistory.gif

Temp Hum Sun Wind IndexTHSWHistory.gif

 

List of filenames for report files.

Weather ReportName of Report File

NOAA report for the current monthNOAAMO.TXT

NOAA report for the previous monthNOAAPRMO.TXT

NOAA report for the current yearNOAAYR.TXT

NOAA report for the previous yearNOAAPRYR.TXT

2-day archived data downld02.txt

1 week archived data Downld08.txt