Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 02-06-2023

Het orkaanseizoen in de Atlantische sector is gisteren officieel van start gegaan. Op de Golf van Mexico ligt meteen ook een tropische depressie die door experts van het National Hurricane Center in Miami in de gaten wordt gehouden.
Het gaat om een tropische depressie die de naam Two (2) heeft gekregen. Omdat het systeem nog niet tot een tropische storm is uitgegroeid, is nog geen naam uit de officiële namenlijst gebruikt. Wordt het nog een tropische storm, dan krijgt ze de naam Arlene, maar de verwachting is dat dit niet gebeurt. Het waait te hard in de atmosfeer boven de tropische depressie en daardoor kan ze eigenlijk niet meer aan kracht winnen.

Het eerste (sub)tropische systeem van het seizoen, tropische depressie One (1) is er al eerder geweest. Uit analyses van het Hurricane Center is gebleken dat een depressie, die halverwege januari even buiten de noordoostkust van de VS ontstond, zoveel tropische kenmerken kreeg dat hij achteraf, buiten het seizoen dus, toch als een tropisch systeem gecategoriseerd moest worden. Daarom heeft de tropische depressie van nu boven de Golf van Mexico nummer 2 meegekregen, want nummer 1 is al geweest.

El Niño

Volgens de laatste verwachtingen lijken we op een ongeveer normaal seizoen af te stevenen. Eerst nog werd gedacht dat het seizoen minder actief dan normaal zou kunnen verlopen. Dat heeft te maken met de El Niño die zich op dit moment op de Grote Oceaan, in het gebied tussen Peru aan de ene en Indonesië aan de andere kant aan het vormen is. Het gaat om een warme zeetroom die zich langs de evenaar in westelijke richting ontwikkelt.

Zo’n El Niño heeft wereldwijd grote invloed op de weersontwikkeling. Eén van de gevolgen ervan is dat het in de hogere delen van de atmosfeer, boven de regio waar zich in de regel de Atlantisch orkanen vormen, harder gaat waaien dan gebruikelijk. De snelheidsverandering van de wind met de hoogte – ook wel windschering genoemd – neemt daardoor toe. Winschering staat de vorming van orkanen enigszins in de weg omdat ze ‘uit elkaar’ kunnen worden geblazen. Daardoor zouden het er minder worden dan verwacht.

Zeewater wel warm

Maar wat ook opvalt, is dat het zeewater in de gebieden waar de Atlantische orkanen voorkomen, op de meeste plaatsen (de Caribische Zee uitgezonderd) juist warmer dan normaal is. Dit patroon vertoont sterke overeenkomsten met dat wat aan de actiefste orkaanseizoenen voorafgaat. Tel je die invloeden bij elkaar op, dan blijft eigenlijk geen verschil met normaal over, zo geven de deskundigen aan. In de meeste verwachtingen staat dan ook dat het een normaal seizoen, of zelfs toch een redelijk actief seizoen wordt.

Intussen wordt de mensen die in de voor orkanen kwetsbare gebieden wonen, aangeraden om hun voorbereidingen op het seizoen gewoon te starten. Want, zo geven de verantwoordelijke instanties aan, of het seizoen nu wel of niet actief is, als er een orkaan komt op de plaats waar jij woont, ziet die er hetzelfde uit als altijd. En gaat met dezelfde wind en regen gepaard, die dezelfde gevaren als anders met zich meebrengen.

Zomer in Europa

Voor het verloop van de zomer in Europa lijkt met name de tweede helft van het orkaanseizoen interessant. Nu nog zit de drukverdeling bij ons volledig vast met een hogedrukgebied dat de komende weken niet uit de omgeving van Schotland weg te slaan lijkt. Op het moment dat het orkaanseizoen lekker op stoom komt, en dat is waarschijnlijk in de loop van juni en augustus het geval, kunnen zich op de Oceaan uit de restanten ervan ook weer lagedrukgebieden vormen, die de drukverdeling bij ons kunnen veranderen.

Het ligt niet voor de hand dat het hogedrukgebied bij Schotland er dan nog is, al weet je het nooit. Een plek boven Scandinavië of Centraal-Europa ligt meer voor de hand. De noordelijke winden van nu kunnen dan uit een meer oostelijke of zuidelijke richting gaan waaien. Enkele of misschien wel meerdere hete dagen (of wie weet een hittegolf) liggen dan op de loer. En in het geval dat we een zuidenwind krijgen, kan het ook weer eens onweren.

Tot de langste dag

Van noordenwinden wordt door boeren hoe dan ook vaak gezegd dat ze in het voorjaar maximaal tot omstreeks de langste dag aanhouden en daarna verdwijnen. Eigenlijk is het wel een mooi moment om die boerenwijsheid de komende tijd eens tegen het licht te houden.

Bron: weer.nl