Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Bladvalverwachting voor de komende dagen.

Legenda

bladvalindicator01 Geen bladval bladvalindicator06 Behoorlijk wat bladval
bladvalindicator02 Zeer lichte bladval bladvalindicator07 Veel bladval
bladvalindicator03 Lichte bladval bladvalindicator08 Zeer veel bladval
bladvalindicator04 Matige bladval bladvalindicator09 Zware bladval
bladvalindicator05 Redelijk wat bladval bladvalindicator10 Zeer zware bladval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladeren in de buurt van een straatlantaarn blijven altijd langer groen en dus ook hangen. Hier wordt de boom eigenlijk gefopt. De kleurverandering en het uiteindelijk loslaten van de bladeren is te zien als de voorbereiding de van bomen op het winterseizoen, ofwel de overgang van een groei- naar een rustperiode, de winterslaap. Bij vorst in de winter vindt er in de boom namelijk geen watertransport meer plaats. Eventueel aanwezige bladeren zouden dan verdorren. Niet alle bomen laten hun bladeren vallen. Vooral de loofbomen, sommige coniferen en kruidachtige planten doen dat. Kleurschakeringen van geel en rood overheersen. Soorten met gele kleuren zijn onder andere de wilg, de populier en de berk. Soorten die overwegend rood zijn, zijn de eik, de esdoorn en de prunus.
De Paardenkastanje begint zijn bladeren bijvoorbeeld te verliezen vanaf eindseptember. De Berk, Beuk en de Amerikaanse eik verliezen van oudsher vanaf begin oktober hun bladeren. De Zomer Eik laat zijn bladeren los vanaf half oktober.
Vanaf begin oktober neemt de bladval toe in ons land om eind oktober op zijn hoogtepunt te zijn. Daarna houden we de eerste weken van november last van veel bladval. Pas na half november is de grootste intensiteit er uit.

Overigens speelt bij de bladval ook de wind een (bij)rol. Deze kan juist dat extra zetje (stootje) opleveren, zodat het blad naar beneden valt. Voor de Nederlandse spoorwegen is bladval altijd een punt van zorg. De spoorstaven kunnen glad worden, waardoor voorzichtiger gereden dient te worden en er dus vertragingen kunnen optreden. Ook de wissels kunnen hinder ondervinden van bladopeenhopingen, zodat deze min of meer ‘klem’ komen te zitten.

Weeronline.nl kijkt voor het bladvalcijfer naar een aantal parameters. Allereerst is het van belang om te weten wanneer de bladeren normaal gesproken vallen. Vervolgens zijn de weerparameters windkracht, minimumtemperatuur en neerslagintensiteit van invloed op het uiteindelijke cijfer. Hoe hoger het cijfer hoe meer bladval er op die dag wordt verwacht.
Voor iedere dag komt er een bladvalscore uit de bus die varieert van 1 (geen of nauwelijks bladval) tot 10 (zeer zware bladval). Veel wind heeft natuurlijk een grote invloed op de bladvalindicator, maar ook nachtvorst in de voorgaande dagen speelt een grote rol. Wanneer het gevroren heeft gaat de verkleuring van het blad een stuk sneller en zal het blad eerder vallen.
Weeronline.nl heeft in samenwerking met Boerenbond/Welkoop de bladvalindicator ontwikkelt. Iedere provincie heeft zijn eigen weer en dat vertaalt zich terug in een bladvalindicator per provincie. Met de bladvalindicator kunnen schommelingen in de bladvalintensiteit van dag tot dag worden weergegeven. Bij een score vanaf 6 is er sprake van veel bladval, waarbij een hark of een bladblazer geen overbodige luxe is.

Bron: weeronline.nl