Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 13-03-2023

De stormloze periode, die al vanaf 22 februari 2022 duurde, is voorbij. Vlieland noteerde tussen 13 en 14 uur een uurgemiddelde van windkracht 9 en daarmee is voor het eerst sinds toen van een officiële storm sprake. Ook Houtribdijk en IJmuiden haalden een uurgemiddelde van winkdracht 9. Daarbij werden zeer zware windstoten gemeten. Koploper is Berkhout met 108 kilometer per uur. Op diverse andere stations zijn windstoten van boven 100 kilometer per uur gemeten.
Van de weerwaarnemers mat Jannes Wiersema in Roodeschool zelfs een windstoot van 116 kilometer per uur. Op diverse plaatsen in het noordoosten van het land kwam stormschade voor. De N33 moest daarom een tijdje dicht.

Behalve de wind zijn ook de temperaturen opvallend. Op veel plaatsen in het land is het bij veel zon al 17 graden geworden, op meerdere plaatsen in het zuiden van het land zelfs afgerond 18 graden. Volkel mat 18,2 graden. Dat is een groot verschil met voorgaande dagen.

Vanaf 22 februari 2022 geen storm meer

Vanaf 22 februari 2022 had het niet meer gestormd in ons land en dat betekent dat we een meteorologische lente, zomer, herfst en winter op rij zonder storm achter de rug hebben. Sinds het begin van de windmetingen in 1910 is dat nog nooit gebeurd! In 1932-1933 hadden we ook een zomer, herfst en winter op rij zonder storm, maar kwam het in de lente van 1932 wél tot een officiële storm.

De stormloze periode duurde al 384 dagen en is nu dus ten einde. Het kan het in maart wel degelijk stormen, sinds het begin van de metingen kwam het tot 83 stormdagen in de eerste lentemaand en het huidige klimaat telt gemiddeld 1 dag met storm in maart. Daarvoor moet de windsnelheid op tenminste één van de KNMI-weerstations op het land (dus niet boven zee) gemiddeld over een heel uurvak afgerond 21 m/s bedragen of meer.

Drie keer eerder vier seizoenen op rij geen storm

Het is vaker voorgekomen dat een serie van 4 seizoenen geen storm heeft gekend in ons land, maar dit was nooit vanaf de lente het geval. Zo was er in de winter, lente, zomer en herfst van 1964 geen officiële storm. Deze periode duurde toen 387 dagen en liep van 22 november 1963 tot en met 12 december 1964.

In 1923-1924 duurde deze periode nog iets langer, van 17 november 1923 tot en met 26 december 1924. Net als in 1964 was ook toen in de meteorologische winter, lente, zomer en herfst geen sprake van storm in ons land. Daarbij moet wel worden gezegd dat er toentertijd nog maar 6 windmeters in ons land stonden opgesteld, waarvan 3 aan zee (Vlissingen, Hoek van Holland en Den Helder). Ter vergelijking: in 1964 stonden 15 windmeters opgesteld, waarvan 3 vlak bij zee en deze eeuw zijn dat er ongeveer 40, waarvan 15 nabij de kust of aan het IJsselmeer. In de vorige eeuw was de kans dat een storm werd ‘gemist’ door de weerstations dus een stuk groter dan deze eeuw.

Desalniettemin staat het record wel degelijk op deze eeuw. Recordhouder blijft namelijk 2002-2003. Van 28 oktober 2002 tot en met 20 december 2003 bleef het rustig in ons land, een stormloze periode van 419 dagen! In die periode was er dus geen storm in ons land vanaf de winter tot en met de herfst.

We konden het record verbreken

Om het record uit 2003 te verbreken, hadden we een stormloze periode moeten krijgen van 420 dagen. Dat zou hebben betekend dat een volgende storm tot tenminste 17 april 2023 had moeten uitblijven. Dat gaat nu niet meer lukken.

Zoals gezegd telt maart gemiddeld 1 storm. In april neemt de kans op storm snel af. Sinds het begin van de metingen telt april nog maar 28 stormdagen (3% van alle stormdagen), tegen 83 (10%) in maart. In het huidige klimaat komt het gemiddeld één keer in 15 jaar tot storm in april, maar de laatste aprilstorm vond plaats op 4 april 1994!

Bron: weer.nl