Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 03-03-2023

De CO2-uitstoot wereldwijd is in 2022 minder hard gestegen dan waar aanvankelijk voor werd gevreesd, meldt het internationaal energieagentschap IEA.
Door de energiecrisis sloot het agentschap een explosieve groei in het gebruik van steenkool en olie niet uit - en bij het gebruik van die fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij. Maar het viel mee, mede door zonne-energie, windenergie, elektrische auto's en door energiebesparing.

De uitstoot, veroorzaakt door energiegebruik steeg afgelopen jaar met minder dan 1 procent, terwijl de economie wel met 3,2 procent groeide. Daarmee lijkt het verloop van de uitstoot op een normaal jaar, denkt het IEA. De twee jaar hiervoor waren nog opmerkelijk. In 2020 daalde de wereldwijde uitstoot met 5 procent door de coronapandemie en het jaar daarna steeg die weer snel met 6 procent.

Verduurzaming

Verduurzaming zorgde ervoor dat in totaal zo'n 550 megaton aan CO2-uitstoot vermeden werd, berekende het IEA. Ook hielp het dat de industrie in China en in Europa minder produceerde. De uitstoot door het gebruik van olie steeg met 2,5 procent, voornamelijk door de luchtvaart. Wel bleef het gebruik van olie over het algemeen lager dan in de jaren voordat de pandemie uitbrak.

De steenkooluitstoot steeg met 1,6 procent doordat veel landen van gas naar kolen omschakelden nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Dit werd vrijwel gecompenseerd door de daling in het gebruik van aardgas. De uitstoot nam daar 1,6 procent af.

Recordinzet hernieuwbare energie

Door een recordinzet van hernieuwbare energiebronnen daalde de algehele uitstoot van de Europese Unie met 2,5 procent, zag het IEA. Dat kwam ook door de zachte winter en doordat de uitstoot in de bouwsector aanzienlijk daalde. In China bleef de uitstoot in 2022 nagenoeg gelijk met het jaar ervoor doordat er nog steeds coronamaatregelen golden in het land. In opkomende Aziatische economieën steeg die met 4,2 procent.

Overigens wijst de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) erop dat in ons land nog niet genoeg energie uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Donderdag is het Green Energy Day. Als we alles wat Nederland in een heel jaar aan duurzame energie produceert in een keer achter elkaar op gebruiken, zouden we tot 2 maart voldoende hebben.

ANP