Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 02-03-2023

De zeer droge februarimaand veroorzaakt zorgen bij waterschappen op de hoge zandgronden. Op 1 april start het groeiseizoen waarin boeren hun land willen gaan bewerken, maar onder meer in Twente en Noord-Brabant is alweer sprake van een neerslagtekort en lage grondwaterstanden. Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant) zal daarom niet ingaan op verzoeken van boeren om het grondwaterpeil te verlagen, zodat zij eerder het land op kunnen. Dat is een opvallende beslissing.
Gewoonlijk worden de watervoorraden in februari flink aangevuld door neerslag. Maar de afgelopen maand viel er in delen van het land nauwelijks regen. Gemiddeld over het land viel maar 23 mm, iets meer dan één derde van wat we normaal mogen verwachten.

Vooral in de laatste, zonnige week van februari is relatief veel water verdampt, dat niet is aangevuld door neerslag. Er verdampte namelijk zo'n 20 mm aan vocht, terwijl in het zuiden, zuidwesten en westen regionaal veel minder dan 20 mm is gevallen. Zo viel in Noord-Brabant op veel plekken zo'n 15 mm. Op Texel, langs de westkust en in Zeeland viel lokaal zelfs amper 10 mm. In het Zeeuwse Vrouwenpolder en Kloosterzande maar 7 mm.

Buffer

De regen die in januari viel was niet voldoende om een buffer te creëren. Het water in beken en sloten staat laag, terwijl er gewoonlijk in februari water afgevoerd moet worden. Dat is bijzonder, omdat er in het gebied van het waterschap Aa en Maas 90 tot 120 mm viel. Dat zou voldoende moeten zijn, maar het overtollige water is waarschijnlijk afgevoerd en dus niet meer aangevuld.

In Twente en Drenthe viel afgelopen februarimaand iets meer dan wat er aan vocht verdampte, toch was dit bij lange na niet genoeg want ook hier staan de grondwaterstanden laag. Normaal is in deze tijd van het jaar sprake van een overschot van zo'n 150 mm. Hiermee wordt een buffer gecreëerd voor de zomer en de rest wordt afgevoerd.

Droge zandgronden

Zandgronden houden neerslag niet goed vast, waardoor de grondwaterstand snel zakt. Waterschappen in deze gebieden zijn meestal ook de eerste die extra sproeiverboden gaan instellen. Volgens waterschap Vechtstromen (Oost-Overijssel en Oost-Drenthe) moet het in maart nog flink gaan regenen om de grondwaterstand aan te vullen.

Volgens de huidige verwachting wordt daar vanaf komende week werk van gemaakt. De wisselvalligheid neemt namelijk vanaf het weekend toe, vooral later in de week kunnen flink wat winterse buien, ook met sneeuw, ons land bereiken. De meeste berekeningen laten tussen nu en half maart zo'n 30-40 mm vallen.

Bron: ANP/Weer.nl