Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 3-11-2020

Is het coronavirus, zoals dat tijdens de huidige pandemie al vele maanden lang de wereld rondgaat, nu wel of niet seizoensafhankelijk? Het is een vraag die ook wij ons al in het voorjaar in diverse publicaties op Weer.nl stelden. En ook al is er een vermoeden dat het zo is, het bleek veel te vroeg om al een echt antwoord op die vraag te kunnen geven.

Belangrijkste reden dat een antwoord er nog niet is, ook al wil bijna iedereen het weten, is dat we met een nieuw virus van doen hebben. Een virus waarvan we nog maar beginnen te begrijpen wat het aanricht, hoe dat gebeurt en hoe de verspreiding ervan precies verloopt. Er is nog zoveel onderzoek nodig naar zoveel dingen. De wetenschapswereld kan er jaren mee vooruit, ook al is er op dit moment geen ander onderwerp waarnaar zoveel onderzoek wordt verricht als naar het nieuwe coronavirus.

Om begrijpelijke redenen.
In een poging om toch een begin van een antwoord te vinden op de vraag naar het al dan niet bestaan van een seizoensafhankelijkheid in de verspreiding van het coronavirus, bundelen allerlei instituten van naam en faam nu hun krachten. Door de specifieke kennis die elk instituut vertegenwoordigt met die van de andere deelnemers samen te brengen, hopen wetenschappers de komende tijd een flinke stap te kunnen zetten. Tot de deelnemers aan het project horen NASA, ESA en het ECMWF, het samenwerkingsverband waarbinnen meer dan 20 Europese landen samen met computers weersverwachtingen maken.

Verspreiding virus in winter sneller?
In het onderzoek draait het om de vraag of de verspreiding van het coronavirus in het koudere winterhalfjaar makkelijker gaat dan in de zomerperiode, zoals met veel griep- en verkoudheidsvirussen ook het geval is. Dit vermoeden werd het afgelopen voorjaar gevoed toen het virus als eerste toesloeg in en om steden die allemaal binnen een band tussen 30 en 50 graden noord lagen, met vergelijkbare klimatologische omstandigheden. In warme en veel koudere gebieden duurde het juist langer voordat de pandemie op gang kwam.

Later in het voorjaar en in de zomer werd het idee weer een beetje verlaten. Weliswaar leek het er in sommige regio’s op dat de verspreiding van het coronavirus wel wat afgeremd werd, maar tegelijkertijd kwamen landen in de tropen, zoals India juist steeds meer opzetten. Toch hoeft dat niet te betekenen dat het coronavirus geen seizoensafhankelijkheid heeft, zeggen deskundigen nu. Het is namelijk een nieuw virus waarvoor vrijwel niemand immuniteit bezit. De besmettelijkheid is dan zo groot dat andere factoren, zoals het gedrag van mensen, boven die seizoensafhankelijkheid uitstijgen. De belangstelling voor het onderwerp is juist weer groter geworden nu de verspreiding van het coronavirus in de herfst enorm versneld is.

Het kost nog wel even tijd
Doel van het onderzoek is nu om alle afhankelijkheden op zo’n manier in beeld te krijgen dat ze in hun onderlinge samenhang begrepen kunnen worden en dat voor alle onderzoeksregio’s op dezelfde manier. Alleen zo is er een kans dat je de vraag naar seizoensafhankelijkheid van het virus kunt beantwoorden. De verwachting is dat hier nog flink wat tijd in gaat zitten, misschien nog wel enkele jaren. Kosten nog moeite worden gespaard, want NASA en ESA zetten hun satellieten in. Het ECMWF levert zijn rekenmodellen en kennis van al die parameters uit het weer die bij het gedrag van het virus een rol kunnen spelen, zoals luchttemperaturen, wind en - heel belangrijk – luchtvochtigheid.

Bron: weer.nl