Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Zomertijd en “Earth Hour”

Delfzijl, 30.03.08

Afgelopen nacht is de zomertijd in gegaan. Hierdoor is het 's avonds een uur langer licht. Het instellen van de zomertijd is een energiebesparende maatregel die al ruim een eeuw wordt toegepast. Met het extra daglicht wordt energie bespaard. Alle lidstaten van de Europese Unie hebben de zomertijd ingesteld. Een kwart van de wereldbevolking heeft elk jaar met zomertijd te maken. Dankzij deze maatregel, die in de vorige eeuw werd ingevoerd, blijft het in de zomermaanden langer licht.

De Engelse aannemer William Willet kwam in 1907 met het idee voor Daylight Saving Time omdat de zon al scheen als de mensen nog lagen te slapen en ze al onder was als het werk was gedaan. Zonder het verzetten van de klok zou het eind juni tegen half vier licht worden en rond half tien in de avond al donker zijn. Elke laatste zondag van maart gaat de zomertijd in. De wintertijd begint op de laatste zondag van oktober, dit jaar op 26 oktober. Dan moet de klok weer een uur achteruit worden gezet.

Afgelopen nacht leverde dat een uur minder slaap op. Straks levert het wel langere zomeravonden op want het is ten slotte een uur langer licht. Maar de invloed van de zomertijd op het slaapritme is groter dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat ze samen met de Universiteit in München hebben verricht. Het onderzoek wijst uit dat de zomertijd een langdurig en groot effect heeft op de biologische klok van mensen. Vooral avondmensen kampen na het ingaan van de zomertijd met een verstoord slaapritme

Volgens de onderzoekers wordt de biologische klok van mensen vooral aangestuurd door licht. In de winter loopt onze klok ongeveer gelijk met de momenten waarop het licht en donker wordt. In de zomer gebeurt dit echter niet en wordt het interne ritme van mensen niet aangepast. Daardoor slapen we volgens de wetenschappers minder en neemt de kwaliteit van onze slaap in de zomermaanden af.

Op veel plaatsen in de wereld werd dit jaar naast de zomertijd extra energie bespaard door de lichten een uur te doven in het kader van “Earth hour”. Bijna tegelijkertijd met het ingaan van de zomertijd werd deze wereldwijde actie gehouden om de klimaatsverandering tegen te gaan. Onder de naam “Earth Hour” werden in vele landen een uur lang alle lichten uitgedaan. In Nederland werd hier ook op beperkte schaal gehoor aan gegeven. Gisteravond tussen 20:00 en 21:00 was bijvoorbeeld het Hilton hotel in Amsterdam volledig in het donker gehuld. Dit initiatief is in 2007 begonnen in Sydney.

Hoewel de donkere periode maar een uur duurt levert het een significante energiebesparing op. Eén uur alle lichten uit in een stad als Sydney levert een zelfde vermindering van de CO2 uitstoot op als een heel jaar van straat halen van 45.000 auto’s. Wat begon als een actie in een wereldstad als Sydney is dit jaar overgenomen door miljoenen mensen op aarde. Misschien wordt het volgend jaar nog grootser aangepakt en kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan het klimaat.

Bronnen: www.earthhour.org, www.nu.nl