Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Opnieuw recordwarm lenteweer?

Delfzijl, 26.03.08

Het weer in grote delen van Europa mag de afgelopen week dan in het teken van de winter hebben gestaan, als de meteorologen van de in de VS gevestigde World Climate Service gelijk krijgen, is het niet ondenkbaar dat het weer in april en mei in de voetsporen treedt van de recordwarme lente van vorig jaar. World Climate Service is een bedrijf waarbij onder meer ook MeteoGroup, het moederbedrijf van Meteo Consult betrokken is

Het zou een verrassende wending zijn na het tegenvallende weer van de laatste tijd. Vorig jaar pakte de aprilmaand groots uit. Met een gemiddelde temperatuur van 13,1 graden, tegen 8,3 graden normaal, gemiddeld 280 uren aan zonneschijn (meer dan tweederde van het aantal mogelijk zonuren scheen de zon ook echt) en gemiddeld slechts 0,4 millimeter neerslag werden meerdere records verpulverd. In totaal kwam het in de Bilt tot 7 zomerse dagen (dagen met een maximumtemperatuur van 25 graden of hoger), waarvan de eerste al op 14 april viel (ook een record). In Rotterdam werd die dag de marathon voor de toerlopers afgebroken, omdat het te heet was. Zuid-Nederland haalde in april lokaal 30 graden.

Later in het jaar, toen het zomerweer in Nederland vooral wat het aantal zonuren en de grote hoeveelheden neerslag betreft sterk tegenviel, werd nog vaak teruggedacht aan het prachtige zomerweer in april. De maand zou uiteindelijk tot ‘dé zomermaand’ van 2007 uitgroeien. Het warme weer hield vervolgens gedurende de mei- en junimaand aan, al werd het toen al duidelijk natter. Ook het uitbundig zonnige weer van april keerde niet meer terug.

Sneeuwbedekking

Bij het uitbrengen van de verwachting voor de Europese lente baseert de World Climate Service zich onder meer op het feit dat de sneeuwbedekking van Europa bij het aanbreken van de lente zeer gering was, als gevolg van de bijzonder zachte winter die we hier achter de rug hebben. In het algemeen lagen de gemiddelde temperaturen in Europa de eerste twee weken van maart ook duidelijk boven de langjarige gemiddelden.

Inmiddels (en dat is gebeurd na het uitkomen van de verwachting) is die situatie wel enigszins gewijzigd. Door het koude weer van de laatste anderhalve week is de sneeuwbedekking van Europa toch nog fors toegenomen. Onder meer in Scandinavië en ook in veel van de Europese gebergten worden nu pas de grootste sneeuwdikten van het min of meer voorbije winterhalfjaar gemeten. In hoeverre die sneeuw nog van invloed is op het verdere verloop van het weer in deze lente, moet de komende tijd worden afgewacht.

Een andere reden voor de World Climate Service om aan te nemen dat ook deze lente in Europa weer tot een warme uit zal groeien, is het feit dat het oppervlaktewater van de Atlantische Oceaan op dit moment vrijwel overal duidelijk warmer is dan normaal. Dat geldt daarmee natuurlijk ook voor de noordelijke delen van de oceaan, waar onze lagedrukgebieden vandaan komen. Die pikken daarmee meer vocht op dan anders en worden sterker. Verder zijn de brongebieden van de lucht, die in dergelijke situaties op ons afkomt, dus meteen al warmer dan normaal. Dat werkt relatief hoge temperaturen in de hand.

Natter dan normaal

Voor wat de neerslag betreft, gaat World Climate Service de komende maanden uit van een strook met natter weer dan normaal, die zich uitstrekt van het westen van Afrika via het zuidwesten van Europa naar onze omgeving. Droger dan normaal zou het moeten zijn in het zuidoosten van Europa. Voor de tussenliggende gebieden wordt ongeveer de normale hoeveelheid neerslag verwacht. Gecombineerd met de verwachte hoge temperaturen zou dit een weerbeeld kunnen opleveren dat lijkt op dat van mei en juni 2007.

Niet alleen voor onze omgeving maakt Word Climate Service verwachtingen, ook andere delen van de wereld komen aan bod. Heeft Europa er in het algemeen niet veel last van, op andere plaatsen is het fenomeen Niña, dat zich afspeelt op de Grote Oceaan in de gebieden langs de evenaar ten westen van Peru, van belang. Vooral middenop de oceaan is de zeewatertemperatuur daar al lange tijd duidelijk lager dan normaal. Afgelopen februari werden hier en daar zelfs recordgrote afwijkingen aangetekend.

La Niña

Omdat de verwachting is dat de La Niña van dit moment de komende maanden overgaat in een min of meer neutrale situatie, lijken de effecten voor het wereldwijde klimaat gedurende de zomermaanden ook wat weg te ebben. De komende 2 a 3 maanden blijven die gevolgen echter bestaan. Opvallend volgens de World Climate Service is het warme en droge weer dat de komende maanden in het zuidwesten en in de centrale delen van de VS wordt verwacht. Het zou best zo kunnen zijn dat die omstandigheden uiteindelijk van invloed zijn op de graanoogsten in die gebieden, waar zich een groot landbouwareaal bevindt, verwachten de meteorologen in de VS. De komende tijd zal uitwijzen of ze gelijk hebben.

Bronnen: Meteo Consult, World Climate Service, KNMI