Meteo Delfzijl

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzij, 23-11-2022

Het einde van de novembermaand nadert en dus is het tijd voor de winterverwachting van Weer.nl. Aanstaande zaterdag presenteren we onze definitieve versie tijdens de Wintermeeting Winter 2023, in de Buys Ballotzaal in het gebouw van het KNMI in De Bilt. Meteen na de presentatie zal de verwachting ook op Weer.nl te lezen zijn. De in september gepresenteerde voorlopige verwachting kun je hier nu al lezen.

Bij Weer.nl hebben we een lange traditie in het maken van jaarlijkse winterverwachtingen. We doen het zeker al een jaar of 15, mogelijk al langer. Levert de publicatie ervan - zeker als zoals vorig jaar een koude winter wordt verwacht - nog altijd de nodige reuring op, toch zijn er in Nederland steeds meer weerbureaus en weerliefhebbers die jaarlijks met een winterverwachting komen. Hier zie je bij voorbeeld de verwachting van Weeronline (net als Weerplaza onderdeel van Infoplaza), MeteoNederland, op-wintersport.nl, het WeerMagazine en Ronsweer.nl. Iedereen doet het daarbij op zijn eigen manier.

Reuring

Zoals gezegd levert het maken van seizoensverwachtingen nog altijd reuring op. Dat merkten we vorig jaar ook bij Weer.nl. Toen onze - later overigens behoorlijk ernaast zittende - verwachting voor de winter uitkwam, ontspon zich vrijwel meteen een landelijke discussie over het nut en het onnut van dit soort verwachtingen. Niet alleen op de diverse weerfora, maar ook op sociale media liepen de emoties soms hoog op. Diverse landelijke dagbladen en nieuwsplatforms besteedden er aandacht aan. Medewerkers van andere weerbureaus mochten op de verwachting reageren en het KNMI kwam aan het woord.

Daar waar wij bij Weer.nl een koudere dan normale winter verwachtten, met vooral in de tweede helft kans op langdurig winterweer, bleek de realiteit anders. Na nog een paar kleine schampschoten van koude lucht in de decembermaand, die toen verder naar het noorden wel enige tijd prominent aanwezig was, sloeg het beeld om en kregen we een zachte, wisselvallige en steeds onrustigere winter voor onze kiezen, met vooral in de februarimaand veel wind en ook drie stormen, die kort na elkaar voorkwamen.

Pech

Hadden we in december misschien nog pech, toen in de loop van die maand steeds duidelijker werd dat de poolwervel alleen maar sterker werd, wisten we tegen de jaarwisseling wel dat het in het verdere verloop van de winter - als het om kou, vorst en sneeuw ging - niets meer zou worden. Daarop hebben we de oorspronkelijke verwachting ingetrokken en een zacht en wisselvallig vervolg van de twee maanden daarna in het vooruitzicht gesteld. En zo is het ook gegaan. Uiteindelijk bleek de juiste versie van de winter – zij het verscholen – ook eerder al wel degelijk te voorzien was geweest.

Omdat de verwachting van vorig jaar zo misging, is er tijdens de wintermeeting van aanstaande zaterdag een rondetafelgesprek over het fenomeen winterverwachting. Waar ging het vorig jaar mis? En heeft een winterverwachting voor de Lage Landen nut? Ook het publiek in de zaal en de onlinedeelnemers kunnen door het stellen van vragen aan deze discussie deelnemen. Deelnemers aan het gesprek zijn onder anderen Reinout van den Born (Weer.nl), Peter Siegmund (KNMI) en Paul Verheij (één van de organisatoren van de wintermeeting). Het gesprek staat onder leiding van Frank de Groot.

Presentaties over de winter

Omdat we tijdens de wintermeeting niet alleen bij de verwachtingen stilstaan, maar vooral bij de winter, zijn er meerdere presentaties waarin de winter centraal staat. Zo houdt Sebastiaan Cobelens een presentatie over winterboeken, belicht Paul Verheij de sneeuw en de vorst in de winters van de tweede helft van de 19e eeuw en is er in de pauze een fotopresentatie te zien met beelden van fotograaf en weerliefhebber Stefan Verkerk. Hij toont ons vooral wat winterse omstandigheden betekenen als je onderweg bent.

Andere presentaties zijn er van Yorick de Wijs (KNMI) over lente-kou en Jelmer van der Graaff (onder andere meteoroloog bij Weer.nl) over de ‘do’s en don’ts’ bij het gebruiken en interpreteren van meerweekse verwachtingen. In het tweede rondetafelgesprek staat de vraag centraal of we in Nederland ooit nog een strenge winter met een Elfstedentocht krijgen. De wintermeeting wordt door Frank de Groot aan elkaar gepraat. Wil je deelnemen of de onlinestream volgen, dan vind je alle informatie hier. Het programma begint zaterdag om 14 uur en is naar verwachting zo rond 17 uur weer afgelopen.

Bron: weer.nl