Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Delfzijl, 14-10-2021

Er zijn in Amerika steeds meer zorgen over de staat van het restant van de Sequoia’s, de reuzenbomen die in Californië groeien op de westelijke hellingen van de Sierra Nevada. De wereldberoemde reuzenbomen, die duizenden jaren oud kunnen worden en soms een hoogte van meer dan 90 meter en een stamomtrek van meer dan 30 meter kunnen bereiken, hebben zwaar te lijden van klimaatverandering, droogte en de laatste jaren vooral ook bosbranden.

De Sequoia Complex brand, die vorig jaar in de maanden augustus en september in het gebied van de Sequoia’s woedde en een oppervlakte van meer dan 70.000 hectare in de as legde, richtte een ravage aan onder de reuzenbomen. Tussen de 7500 en 10400 bomen gingen verloren, tussen 10 en 14 procent van het totale areaal dat in de VS over is. En dat tijdens één natuurbrand. Parkbeheerders die de Sequoia’s onder hun hoede hebben, zijn er nog steeds kapot van, meldt CNN.

Lange tijd kreeg niets de bomen eronder

Lange tijd leek het erop dat niets de Sequoia’s in Californië eronder zou kunnen krijgen. Sommige van de bomen zijn meer dan drieduizend jaar oud. Maar klimaatverandering, aanvallen door kevers en droogte beginnen sinds enkele tientallen jaren steeds meer hun tol te eisen. En daar komen de wild om zich heen grijpende natuurbranden van de laatste jaren nu bovenop.

De Sequoia Complex brand vernietigde duizenden reuzenbomen. Hier een foto van de brand op 16 september 2020.

Californië wordt, net als het grootste deel van de rest van het westen van de Verenigde Staten, sinds enkele jaren door een droogte getroffen die historische proporties begint aan te nemen. Regens blijven uit, de waterstanden in de belangrijkste rivieren is tot het laagste niveau sinds het begin van de metingen gezonken en het waterpeil in de stuwmeren is tot historisch lage niveaus gedaald. Op veel plaatsen zit er feitelijk geen druppel water meer in de bodem. De kleinste oorzaken kunnen immense gevolgen hebben en eenmaal begonnen vuur grijpt snel om zich heen.

Niet alleen klimaatverandering en droogte eisen hun tol

Toch zijn het niet alleen de klimaatverandering en de droogte die de problemen veroorzaken, zo geven de parkbeheerders aan. Ze wijzen erop dat het tientallen jaren lang onderdrukken van branden in het gebied ertoe heeft geleid dat er veel andere gewassen zijn gaan groeien die met de Sequoia’s concurreren en een ideale voedingsbodem voor de natuurbranden vormen. Vroeger was het zo dat het op de Sierra Nevada iedere 5 tot 10 jaar tot natuurbranden kwam die alle lage begroeiing weer weghaalden. Daardoor waren de grote bomen beter beschermd.

Sequoia’s zijn bomen die zelf met branden rekening houden. Ze laten hun zaad pas vallen op het moment dat er een natuurbrand is geweest die alle ondergroei in hun omgeving heeft weggebrand. Pas dan maakt zaad op de grond tussen de grote bomen de kans om tot nieuwe loten uit te groeien. Ook na de brand van vorig jaar is dat gebeurd, en inmiddels zie je op heel veel plaatsen jonge boompjes tussen de grote reuzen opkomen. Toch een glimpje van hoop dus.

Droogte in westen VS houdt aan

De droogte in het westen de VS, die gekoppeld is aan La Niña, de koude zeestroom langs de evenaar in het gebied tussen Zuid-Amerika aan de ene en Indonesië aan de andere kant van de Grote Oceaan, lijkt voorlopig aan te houden. La Niña verscherpt de komende maanden opnieuw en daarbij lijkt de kans op het doorbreken van de droogte in het westen van de VS voorlopig klein.

Gelukkig is het niet alleen maar droog, want de strijd tussen koude lucht vanuit het noordwesten, die de afgelopen dagen de westelijke helft van de VS heeft overspoeld, en de warme en vochtige lucht, die nog steeds boven de oostelijke helft aanwezig is, heeft in staten als Colorado en Montana in de bergen wel tot sneeuwval geleid, in Montana plaatselijk tot een meter aan toe. En ook de komende dagen kan er nog sneeuw bijkomen. Op andere plaatsen in de centrale delen van de VS, waar de koude en de warme lucht bij elkaar komen, vallen zware buien die soms tot kortdurende wateroverlast en op een enkele plaats ook tornado’s aanleiding geven.

Bron: weer.nl